Rafał Zaręba
Przewodniczący
PZZ Kadra
Maja Bakuła
wiceprzewodnicząca
NSZZ Pracowników Policji
Anna Krzemińska
Wiceprzewodnicząca
NSZZ Solidarność 80
Robert Ptaszek
CZłonek zarządu
ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
Marta Mocarz - Demczuk
Członek zarządu
ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
Robert Jankowski
Sekretarz
NSZZ Solidarność 80
Piotr Obrębski
NSZZ Pracowników Policji
Dominik Maliński
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP
Paweł Wróblewski
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP