O nas

Czym jest Komisja Młodych FORUM Związków Zawodowych?  

Komisja Młodych FORUM Związków Zawodowych pełni funkcję opiniodawczo – doradczą dla organów statutowych FZZ. Zrzesza członków do 40 roku życia, będących przedstawicielami wyznaczonymi przez organizacje związkowe, wchodzące w skład FORUM Związków Zawodowych. Komisja Młodych FZZ to grupa młodych ambitnych ludzi mających chęci do pracy związkowej i zdeterminowanych do działań mających wpływ na zmianę obecnej rzeczywistości.


Czym zajmuje się  Komisji Młodych FORUM Związków Zawodowych?

 • współpracuje z organami statutowymi FORUM Związków Zawodowych,
 • promuje ruch związkowy wśród ludzi młodych,
 • zajmuje się kwestiami dotyczącymi pracowników młodych zarówno na rynku pracy jak i w społeczeństwie,
 • opiniuje akty prawne, projekty ustaw, oraz inne dokumenty w zakresie polityki społeczno – gospodarczej państwa skierowane do ludzi młodych oraz inne dokumenty przedłożone Komisji do zaopiniowania przez organy statutowe FZZ,
 • promuje wśród młodych działaczy związkowych wiedzę z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, prawa pracy i prawa związkowego,
 • kształci młodych związkowców na liderów ruchu związkowego,
 • współpracuje na poziomie krajowym i międzynarodowa z organizacjami i instytucjami zrzeszającymi młodych działaczy związkowych,
 • współpracuje z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach dotyczących problemów ludzi młodych.


Członkowie Komisji Młodych FORUM Związków Zawodowych poprzez swoją aktywność:
 • inicjują i zachęcają do inicjatyw sprzyjających tworzeniu nowych organizacji związkowych oraz zachęcają do wstępowania do związków zawodowych,
 • uczestniczą w spotkaniach związkowych, konferencjach, seminariach oraz innych spotkaniach, na których poruszane są problemy młodych pracowników,
 • współpracują z innymi organizacjami związkowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.  

Jeżeli należysz do związków zawodowych lub zamierzasz do nich przystąpić, jesteś zainteresowany współpracą z FORUM Związków Zawodowych i jesteś w wieku do 40 lat skontaktuj się z nami!


Skład Zarządu KM FZZ